FORSVARET

NORGE OG TYSKLAND SKAL STASJONERE SOLDATER I LITAUEN

NORGE OG TYSKLAND SKAL STASJONERE SOLDATER I LITAUEN

    Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel mener den russiske militære opprustingen langs grensen til de baltiske landene er ”fullstendig irrasjonell”. Og han lover at de tyske styrkene som nå er plassert i Litauen vil bli der ”så lenge det er nødvendig”. Også Norge skal snart sende 200 soldater til Litauen for å inngå i […]

RIKSREVISJONEN GIR FORSVARET KRITIKK

RIKSREVISJONEN GIR FORSVARET KRITIKK

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er ”svært kritikkverdig” at Forsvrets fregatter ikke har de operative evnen Stortinget har forutsatt. I en rapportfra Riksrevisjonen fastslår de at det er alvvvorlige mangler ved Sjøforsvaretsfem fregatter. Det er mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgangen til reservedeler er ikke bra og det er også store mangler ved opplæringen av […]

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

                Styrker fra beredskapstroppen godt assistert av Forsvarets helikoptre bordet ”Color Fantasy” i fart i indre Oslofjorden under årets store krisehåndteringsøvelse. Tyr er en årlig øvelse hvor enheter fra Forsvaret og Politiet trener i å løse krisesituasjoner som skyldes terror, naturkatastrofer eller store ulykker. Det er Politidirektoratet som […]