HELSE

SAMMENHENG MELLOM IQ OG FYSISK FORM SENERE I LIVET

SAMMENHENG MELLOM IQ OG FYSISK FORM SENERE I LIVET

Det er sammenheng mellom menns intelligens og deres fysiske form. En dansk studie viser at jo smartere mennene var som unge, desto bedre var deres fysiske presentasjoner når de ble 48-56 år. Studien, som er omtalt på www.forskning.no, slår hull på myten om at hyperintelligente professorer og andre med høy intelligens ofte er svake fysisk […]

    Amerikanske forskere er kommet langt i arbeidet med å utvikle en vaksine mot den type herpes som forårsaker sår i de genitale områder. Herpes forårsakes av herpes simplex-viruset som igjen deles opp i herpes labialis (som rammer ansiktet og spesielt munnpartiet) og herpes genitalis som er en seksuelt overførbar sykdom. Ca. en fjerdedel […]