INNVANDRING

SNART ÉN MILLION INNVANDRERE I NORGE

SNART ÉN MILLION INNVANDRERE I NORGE

Hver sjette innbyggere i Norge, eller nesten 900.000 personer, har nå innvandrerbakgrunn. Folk fra Afrika og Asia stod for 93 prosent av veksten. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har riktignok strenge krav til definisjonen på innvandrerbakgrunn. Du skal enten være innvandret selv eller være barn av to innvandrere for å bli […]

SVERIGES DIREKTE UTGIFTER TIL MIGRANTER I FJOR: 74 MILLIARDER KR.

SVERIGES DIREKTE UTGIFTER TIL MIGRANTER I FJOR: 74 MILLIARDER KR.

  74 milliarder svenske kroner. Det var de direkte utgiftene som de svenske skattebetalerne må ut med for å dekke utgiftene til masseinnvandringen til vårt naboland i 2016. Den ekstreme svenske innvandrings- og asylpolitikk koster mer enn landet bruker på forsvars- og politioppgaver. Under 2016 fikk nesten 112000 asylsøkere et ja til opphold, noe som er […]

SVENSK-SYRISK MUSLIM: DRESS ER ET SYMBOL PÅ ONDSKAP

SVENSK-SYRISK MUSLIM: DRESS ER ET SYMBOL PÅ ONDSKAP

En muslimsk svensk innvandrer fra Syria, Radia Al-Masri, skriver i nettutgaven til Sveriges Radio at mennenes dress er et symbol på undertrykkelse. Ifølge den hijabkledde Radia Al-Masri,  er mennenes dress noe langt mer enn ”bare et klesplagg”. Innlegget er trolig et svar på et utspill fra partiledere i Liberaleren, Jan Bjørklund ,som har gått ut og […]

Danmark: RELIGIONEN STOPPER MUSLIMER FRA Å JOBBE

Danmark: RELIGIONEN STOPPER MUSLIMER FRA Å JOBBE

  Religiøse forbud og fordommer stopper mange muslimske innvandrere i Danmark fra å ta ledige jobber. I en artikkel i avisen Kristelig Dagblad går det frem at mange sier nei til jobbetilbudene frodi de hevder jobben ikke er egnet for en rettroende muslim. Men en imam i Danmark sier at muslimers nei til jobber ikke […]

VIL HA SEG FRABEDT Å BLI KALT “NAZIFRISØR”

VIL HA SEG FRABEDT Å BLI KALT “NAZIFRISØR”

Den innvandringskritiske frisøren Merete Hodne har via sin advokat sendt en begjæring om midlertidig forføyning for å få stanset bruken av ordet ”nazifrisør” i en forestilling av ”Løgnaslaget”. De venstreradikale revyartistene kaller Hodne ”nazifrisør” i sin forestilling ” Løgnasevangeliet” Til Dagbladet sier hun at det er vondt å bli forbundet med nazisme når hun kjemper mot […]

STATEN MÅ GI PASS TIL FLYKTNINGER MED USIKKERE IDENTITET

STATEN MÅ GI PASS TIL FLYKTNINGER MED USIKKERE IDENTITET

    Borgarting lagmannsrett mener staten må gi pass til flyktninger selv om myndighetene ikke er sikre på identiteten til flyktningene. En gruppe på ni flyktninger gikk til sak etter at Utlendingsngsnemda (UNE) hadde gitt dem avslag på pass og andre ID-dokumenter, fordi de mente de ikke greide å fastslå deres egentlige identitet. Jussprofessor og asylaktivist […]

STRAFFET FOR Å HA LEKKET OPPLYSNINGER OM TERRORIST

STRAFFET FOR Å HA LEKKET OPPLYSNINGER OM TERRORIST

  To år etter at den dansk-palestinske slamisten Omar El Hussein drepte kunstneren Finn Nørgaard og synagogevakten Dan Uzan, er en dansk lokalpolitiker dømt for å ha lekket avslørende opplysninger om København kommunes forhold til terroristen. ”En absurd dom” skriver bloggeren Katrine Winkel Holm i avisen Jyllands-Posten. ” Mens vi går og frykter at noe […]

ASLE TOJE: – ETNISKE NORDMENN BLIR EN MINORITET

ASLE TOJE: – ETNISKE NORDMENN BLIR EN MINORITET

Forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje er kritisk til flertallet i Brochmann-utvalget med hensyn til fremskrivinger av antall innvandrere, og sier at etniske nordmenn vil bli en minoritet i fremtiden. Toje var uenig med flertallet i utvalget på flere punkter og la frem egne merknader til rapporten. Ifølge Toje vil gode velferdsordninger og en ganske snill flyktningpolitikk […]

TRUMP FÅR STØTTE I SENTRAL-EUROPA

TRUMP FÅR STØTTE I SENTRAL-EUROPA

        Den polske utenriksministeren Witold Waszczykowski sier Poeln støtter Trumps rett til å innføre et innreiseforbud for folk fra syv land med hovedsakelig muslimske land. Mens flere vestige allierte til USA har uttalt seg negativt om vedtaket til Trump, er det mer støtte å hente i Øst-Euyropa. Den konservative polske regjeringen har […]